Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2013

dran
21:17
Zawsze jak się skończymy kochać, bierze mnie coś takiego smutnego. Jakbym miała w środku pusto i uderzona mogła wydać tylko dudniący, matowy dźwięk. Jakby wiał przeze mnie wiatr! Gdy mnie bierzesz, czuję się taka pełna, silna, żywa, a gdy jest po wszystkim, znów ogarnia mnie ta dojmująca samotność. Wiem, że znowu jesteśmy dwiema obcymi jednostkami, że połączenie jest niemożliwe, że człowiek jest samotny w sobie na zawsze...
— "Kochanie, zabiłam nasze koty"
Reposted frompunkahontaz punkahontaz
dran
21:13
powinnaś mieć świadomość,
mieć pewność, o tym, czego potrzebujesz.
w łóżku, przy stole, w sercu i w rozumie,
w tłumie i sama, potrzebna i niechciana. 
     
— Eldo, Powinnaś
dran
21:11
4379 2b33
Reposted fromdotkneszeptem dotkneszeptem viamalinowowa malinowowa
20:58
0159 7b17 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamalinowowa malinowowa
20:52

Najczęściej poruszają nas słowa, które ktoś powiedział niechcący, mimochodem. Nie o tym myślał, nie o to mu chodziło, a właśnie to trafiło..

Reposted fromcentrumchujozy centrumchujozy vianearu nearu
dran
20:47
Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany. Zakochanie to nie miłość. Chcę, abyś mnie kochał – czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił. Nie mów, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami. Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.
Reposted frompieprzycto pieprzycto viamalinowowa malinowowa
dran
20:47
W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.   
dran
20:47
2184 1d94 420
dran
20:42
Najgorzej jest nie nadawać się do związku, a jednocześnie mieć w sobie gigantyczne pokłady miłości. 
Reposted fromuhuhu uhuhu viaoll oll

July 24 2012

dran
18:27
But sometimes we feel so alone, that a weaknesses we thought we'd overcome, suddenly becomes too long to fight..
Reposted bypesymistamaliwaalbertayurikozur887dzuulilexxielajdifferentmynamebrokenprincess1901savor13-daysheythereivananattalylajMagnolia11

June 20 2012

dran
09:00

May 30 2012

dran
10:01

May 28 2012

dran
19:22
But, Mother, I don't want to grow up!
— Wendy from Peter Pan

May 27 2012

dran
20:42
wiesz, że jestem w stanie znieść dużo. ale nie utrudniaj mi już więcej. proszę
— bardzo proszę
Reposted fromjestemtutaj jestemtutaj viasewinglover sewinglover
dran
20:42
7449 7f2d
Reposted fromsunlight sunlight viapl pl
dran
20:41
Najładniej uśmiechają się ci którzy cierpią... Najpiękniejsze oczy mają ci którzy najwięcej płaczą... Najlepiej słuchają ci których nikt nie słucha... Najwięcej marzą ci którzy najwięcej stracili... Najlepiej przytulają ci którzy za kimś tesknią
— Jaaa -.-
Reposted fromZofijaaa Zofijaaa viasewinglover sewinglover
dran
20:40


jeśli mam być czegoś pewna, to jestem pewna siebie.

Reposted fromniemaproblemu niemaproblemu vianimfomanka nimfomanka
dran
20:39
4266 f507
Reposted fromrulisbb rulisbb viasewinglover sewinglover

May 12 2012

dran
23:36
No dawn, no day, I am always in this twilight. In this shadow of your heart. And in the dark, I can hear your your heartbeat... 
— Florence and the Machine
Reposted fromaccidientte accidientte viawishlist wishlist
dran
23:33
Prawdziwy mężczyzna każdego dnia uwodzi tę samą kobietę.
Reposted fromKrewJakCzekolada KrewJakCzekolada viasavor savor
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl